Vlastnosti systému

  • Intuitivní a snadno použitelná webová aplikace
  • Žádná instalace, k provozu stačí běžný webový prohlížeč
  • Několik nákupních scénářů
  • Nakupování pomocí elektronického obchodu

Klíčové výhody

  • Osvobozuje příspěvkové organizace od složitosti a odpovědnosti za procesy veřejného zadávání
  • Snížení administrativní náročnosti
  • Snižování nákladů a dosahování úspor
  • Snadné řízení a dokonalý přehled v nakupování přes všechny zapojené organizace
  • Naplnění legislativních požadavků

Reference

Kraj Vysočina Plzeňský kraj Jihomoravský kraj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí